Tandarts afspraak afzeggen?

Daar mensen te pas en te onpas hun afspraken afzeggen, is ook onze praktijk genoodzaakt rekeningen in te voeren voor het niet komen opdagen op een gemaakte afspraak. Het is niet meer dan goed fatsoen de gemaakte afspraak op tijd af te zeggen. Uitzonderingen daargelaten. Als afspraken op tijd worden afgezegd heeft de praktijk nog de gelegenheid het gat in de agenda op te vullen. U kunt zich voorstellen dat dit met een afspraak van 2 uur heel erg moeilijk is. Houdt u hier daarom met het maken van de afspraak hier rekening mee en zeker met het afzeggen. De praktijk houdt de volgende richtlijn aan:

Afspraken korter dan 30 minuten, gaarne minimaal één werkdag van tevoren afzeggen (uitzonderingen daar gelaten)

Afspraken langer dan 30 minuten, gaarne twee werkdagen van tevoren afzeggen (uitzonderingen daar gelaten)

Houdt u er rekening mee dat een afspraak uiterlijk op woensdag dient te worden afgezegd!

Niet bijtijds afzeggen van de afspraak kan leiden tot een factuur oplopend tot 100% van de originele behandeling met een minimale rekening van € 30,-.