Wat moet ik doen als een tand door een ongeval is uitgeslagen?

Een losgeraakte melktand mag nooit teruggeplaatst worden (om de onderliggende blijvende tand niet te beschadigen).

Een uitgeslagen blijvende tand dient zo snel mogelijk teruggeplaatst te worden.

Zoek de tand zo snel mogelijk op.
Pak de tand vast bij de kroon (dat is het deel dat normaal boven het tandvlees zichtbaar is). Kom zo min mogelijk aan de wortel van de tand. Anders is er minder kans dat de tand weer zal hechten in de kaak.
Spoel de tand zonodig even schoon, bij voorkeur in een bakje melk, of anders met speeksel (in de mond van de patiënt). Boen de tand niet met een borsteltje schoon!
Zet de tand voorzichtig terug in de kaak.
Hou vervolgens de tanden op elkaar met een gaasje of papieren zakdoek ertussen.
Ga zo snel mogelijk naar de tandarts (of diens vervanger – dit is echt een spoedgeval!). Deze zal de tand vastzetten.