Telefonisch bereikbaar; ma t/m vrij 8:30-12:00 & 13:00-16:00 uur

Tandartspraktijk Oelp - Hoogh Boulandt

Catharijnesingel 77 – 3511 GN – Utrecht – Tel: (030) – 231 96 25

 

Telefonisch bereikbaar; woensdag t/m vrijdag 9:00-12:00 & 13:00-16:00 uur

Halfjaarlijkse controle en tandsteen verwijderen

Tandarts controle?

De halfjaarlijkse controle, is een algemene check up die de tandarts het liefst om het half jaar uitvoert. Het is de bedoeling om frequent bij te houden hoe de situatie in de mond zich ontwikkelt. Daarbij wordt gekeken naar de stand en toestand van de elementen, het tandvlees en eventueel de kaken.

Op indicatie zal de tandarts vragen om digitale foto’s te maken van uw gebit. De zogenaamde bitewings. Dit zijn foto’s van het zijaanzicht van uw gebit en deze zijn noodzakelijk om de situatie tussen uw tanden te analyseren alsmede de stand van zaken beneden het tandvlees te bekijken. Beiden vallen buiten het zichtsveld van de tandarts. U kunt deze foto’s weigeren, echter dan valt de tandarts ook niets te verwijten als er zaken niet tijdig gesignaleerd worden. Weigeren is op eigen risico.

Tandsteen?

Mocht de hoeveelheid tandsteen van dien aard zijn dat urgentie noodzakelijk is, dan wordt u doorverwezen naar de mondhygiënist voor een nadere afspraak binnen de praktijk.

Verder wordt aangeraden om ook frequent een bezoek te brengen aan een mondhygiënist om een goede mondhygiëne te waarborgen.