Beste patiënt. Net als elk bedrijf en organisatie in Nederland bestaan er in onze praktijk huisregels. Als u bij ons patiënt wilt zijn en blijven, dient u van deze regels op de hoogte te zijn. Hieronder staat in het kort wat deze regels zijn.

 • Als u bent verhinderd neemt u dan contact op met de tandarts om uw afspraak tijdig te verzetten. Het niet nakomen van uw afspraak kan resulteren in een factuur tot wel 100% van de geplande behandeling. Houdt u in de regel aan dat afspraken korter dan 30 minuten op zijn laatst één werkdag van te voren kosteloos mogen worden afgezegd en afspraken langer dan 30 minuten twee werkdagen van te voren.
 • Houdt u er rekening mee dat een afspraak op maandag vóór vrijdag dient te worden afgezegd. Wij zijn niet bij machte om in het weekend de weggevallen afspraak te vullen. U belt wel binnen 48 uur de afspraak af, maar dit betreft geen twee werkdagen ! Neemt u deze regel niet te licht, een afspraak vergeten kan een dure grap worden.
 • De praktijk stuurt een sms uit één dag voor uw afspraak. Door communicatieproblemen van bijvoorbeeld het telefonienetwerk of mogelijk door onderbezetting in de praktijk, kan het voorkomen dat een sms u niet (of niet tijdig) bereiken. Dat houdt niet in dat uw afspraak komt te vervallen. De sms is een reminder en een service vanuit de praktijk. Niet meer, niet minder. Het niet ontvangen van een sms is geen argument om de afspraak niet na te komen en geen argument om een eventuele boete terug te laten draaien. 
 • Het is       in uw eigen belang om periodieke controles na te komen     om veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig te ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet altijd beroepen op het falen in opmerkzaamheid van de tandarts. Ook uw verzekeraar is eerder geneigd om uw behandelingen te vergoeden als er duidelijk blijkt uit uw dossier dat u uw tanden niet verwaarloost en elke keer door een tandarts laat controleren. Probeert u daarom     deze periodieke controles consequent te volgen.
 • Behandelingen worden alleen uitgevoerd na telefonische afspraak, dit geldt ook voor pijnklachten. U kunt zich voorstellen dat patiënten het niet appreciëren als zij moeten wachten, omdat andere patiënten te pas en te onpas tussendoor langskomen.
 • Pijnklachten worden, zo goed en kwaad als het kan, ingepland op de dag zelf. Als u een afspraak heeft gekregen om uw pijn te behandelen, staat het zeer onbeschoft naar ons en naar de overige patiënten toe die hun tijd inleveren ten koste van u, als u gaat klagen over uw tijdstip van de afspraak. Verder doen wij onze best om u zo spoedig mogelijk te helpen om u van de pijn te verlossen. Als wij u een tijdstip geven om langs te komen, kan daar ook niet over onderhandeld worden. Alle argumenten die u heeft, geven dan in feite aan dat de pijn niet zo hevig is en blijkbaar de afspraak nog even uitgesteld kan worden.
 • Niet u, maar de tandarts bepaalt welke afspraak er gemaakt wordt om de behandeling te starten. Het heeft geen zin om te bellen voor het maken van een afspraak omdat u denkt een gaatje te hebben. Vaak hebben klachten andere oorzaken dan u denkt. De balie zal te allen tijde eerst een afspraak inplannen van 10 minuten, waarin de tandarts kan vaststellen wat de oorzaak is van de klacht. Na dit consult en op advies van de tandarts kan er een vervolgafspraak gemaakt worden.
 • In de toekomst zal uw medische / tandheelkundige dossier gekoppeld worden aan uw Burger Service Nummer (oude sofi nummer). Elke patiënt binnen de praktijk zal dit nummer in zijn dossier moeten opgeven.
 • Mocht u ervoor kiezen om het advies van de tandarts (bijvoorbeeld om foto’s te maken) naast u neer te leggen, kunt u bij problemen in het gesignaleerde gebied de tandarts niet achteraf verantwoordelijk stellen.
 • Het aanvragen van een second opinion (binnen of) buiten de praktijk is altijd mogelijk, houdt u er echter rekening mee dat ‘gerommel’ van een andere tandarts aan een werkstuk in uw mond (o.a. te verstaan kroon, brug en prothese) onherroepelijk leidt tot het vervallen van de garantie.
 • Klachten kunt u melden bij de praktijkmanager. Vaak kunnen deze binnen korte tijd worden opgelost. Wilt u echter een officiële klacht indienen, stuurt u dan liefst een aangetekende brief naar de praktijk.
 • Betalingen lopen via Infomedics. U krijgt de rekening thuis gestuurd. Mogelijke vragen, opmerkingen en klachten kunnen worden doorgegeven aan de praktijkmanager die zal trachten u op zo een kort mogelijk termijn te helpen. Wij hebben vooralsnog geen contracten met verzekeringsmaatschappijen, waardoor er geen rekeningen rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd worden.
 • Bij verdovingen is het mogelijk dat de reactiesnelheid verminderd kan zijn. Daarom raden wij u aan geen voertuigen te besturen en geen apparaten/machines te bedienen. Ook moet u oppassen met eten i.v.m het bijten op wang of lip.
 • Weet u zeker dat wij uw juiste (actuele) adres-, verzekering- en telefoongegevens bezitten? Wijzigingen kunt u aan de balie of per telefoon doorgeven. Als u deze niet doorgeeft en de facturen arriveren per deurwaarder, dan kunt u zich niet beroepen op teruggave van uw geld.
 • Indien u meer dan drie maal afwezig bent voor een afspraak, zij het met of zonder afbellen, dan beëindigt de praktijk de tandarts-patiënt relatie en wordt het dossier naar de patiënt toegestuurd.
 • Tot slot, wanneer er veranderingen zijn in uw medicatie of wanneer u zwanger bent, vergeet dit dan niet door te geven aan uw tandarts. Sommige behandelingen kunnen een gezondheidsrisico met zich meebrengen.